Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 82/QĐ-ND 02/10/2023 Quyết định, Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnhnăm học 2023-2024
415/SGDĐT 16/03/2023 Công văn, Hướng dẫn quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 cho năm học 2023-2024
150/PGDĐT 13/03/2023 Công văn, V/V danh sách bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu cuộc thi
2509/QĐ-BGDĐT 31/08/2022 Quyết định, Phê duyệt danh sách bài giảng điện tử đáp ứng yêu cầu của cuộc thi đưa lên kho igiaosduc
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên