MINH CHỨNG TIÊU CHÍ 4.2

MINH CHỨNG TIÊU CHÍ 4.2

Lượt xem:

Báo cáo minh chứng 4.2 : Phê duyệt kế hoạch thu chi Lưu hồ sơ kế toán : Danh sách các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, tờ trình xin kinh phí : Kế hoạch, danh sách học sinh đi tham quan thực tế Kế hoạch, danh sách học sinh tham quan địa chỉ đỏ năm học 2023-2024 Kế hoạch, danh sách học sinh tham quan [...]
MINH CHỨNG TIÊU CHÍ 4.1

MINH CHỨNG TIÊU CHÍ 4.1

Lượt xem:

  Báo cáo minh chứng 4.1 Mã minh chứng: : Sổ nghị quyết ban đại diện phụ huynh học sinh. : Kế hoach hoạt động hội phụ huynh học sinh : Quy chế hoạt động hội phụ huynh học sinh Quy chế hoạt động   Quy chế phối hợp : Biên bản huy động học sinh trở lại lớp. Danh sách học sinh bỏ học năm học 2023-2024 Danh sách học sinh bỏ [...]