MINH CHỨNG TIÊU CHÍ 4.2

Lượt xem:


Báo cáo minh chứng 4.2

[H4-4.2-01]: Phê duyệt kế hoạch thu chi

Lưu hồ sơ kế toán

[H4-4.2-02]: Danh sách các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, tờ trình xin kinh phí

[H4-4.2-03]: Kế hoạch, danh sách học sinh đi tham quan thực tế

Kế hoạch, danh sách học sinh tham quan địa chỉ đỏ năm học 2023-2024

Kế hoạch, danh sách học sinh tham quan địa chỉ đỏ năm học 2022-2023

Kế hoạch, danh sách học sinh tham quan địa chỉ đỏ năm học 2021-2022