THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

[...]
TRẬN MƯA ĐÁ VÀ LỐC CHIỀU NGÀY 05/04/2023, ĐÃ GÂY THIỆT HẠI MỘT SỐ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ HỆ THỐNG CÂY XANH CỦA NHÀ TRƯỜNG

TRẬN MƯA ĐÁ VÀ LỐC CHIỀU NGÀY 05/04/2023, ĐÃ GÂY THIỆT HẠI MỘT SỐ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ HỆ THỐNG CÂY XANH CỦA NHÀ TRƯỜNG

Lượt xem:

Phòng học lớp 6A4 bị tốc mái Nhiều cây xanh bị đổ [...]
Trang 1 / 41234 »