Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khoẻ

Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khoẻ

Lượt xem:

Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh năm học 2023 – 2024 [...]
Kế hoạch phòng chống an toàn thực phẩm

Kế hoạch phòng chống an toàn thực phẩm

Lượt xem:

Kế hoạch tăng cường triển khai biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm [...]
BÀI TUYÊN TRUYỀN

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Lượt xem:

Hướng dẫn cách xử trí say nắng, say nóng Video tuyên truyền phòng chống bệnh dại nhằm đảm bảo sức khoẻ cho Cán bộ viên chức, học sinh trong trường học   Bài tuyên truyền phòng chống tại hại của rượu bia Bài tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường Bài tuyên truyền an toàn thực phẩm Bài tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích Bài tuyên [...]
Bảo vệ: Kế  hoạch phòng chống tai nạn thương tích năm học

Bảo vệ: Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích năm học

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Bảo vệ: KẾ HOẠCH Y TẾ NĂM HỌC

Bảo vệ: KẾ HOẠCH Y TẾ NĂM HỌC

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Bảo vệ: Quyết định y tế năm học

Bảo vệ: Quyết định y tế năm học

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]