Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến”

Lượt xem:


Người tham dự cuộc thi trực tiếp sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh truy cập vào đường link được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Nông: https://myaloha.vn/cuoc-thi/ky-1-cuoc-thi-timhieu-phap-luat-ve-dinh-danh-xac-thuc-dien-tu-va-dich-vu-cong-tructuyen-tren-dia-ban-tinh-dak-nong-62046 và làm theo hướng dẫn.

Thời gian tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi gồm 08 kỳ (mỗi kỳ 07 ngày), chia thành 02 giai đoạn (mỗi giai đoạn gồm 04 kỳ), cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Bắt đầu từ ngày 14/12/2023 đến ngày 10/01/2024, gồm:

– Kỳ 1: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 14/12/2023 đến 24 giờ 00 ngày 20/12/2023;

– Kỳ 2: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 21/12/2023 đến 24 giờ 00 ngày 27/12/2023;

– Kỳ 3: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 28/12/2023 đến 24 giờ 00 ngày 03/01/2024;

– Kỳ 4: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 04/01/2024 đến 24 giờ 00 ngày 10/01/2024.

Giai đoạn 2: Bắt đầu từ ngày 22/02/2024 đến ngày 20/3/2024, gồm:

– Kỳ 5: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 22/02/2024 đến 24 giờ 00 ngày 28/02/2024;

– Kỳ 6: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 29/02/2024 đến 24 giờ 00 ngày 06/3/2024;

– Kỳ 7: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 07/3/2024 đến 24 giờ 00 ngày 13/3/2024;

– Kỳ 8: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 14/3/2024 đến 24 giờ 00 ngày 20/3/2024.