Bài tập ôn tập học kỳ 2_Tiếng Anh 8_2023-2024

Bài tập ôn tập học kỳ 2_Tiếng Anh 8_2023-2024

Lượt xem:

[...]
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – ANH 8_2023-2024

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 – ANH 8_2023-2024

Lượt xem:

[...]
Đề cương ôn tập học kỳ 2 Anh 9A1,2,3

Đề cương ôn tập học kỳ 2 Anh 9A1,2,3

Lượt xem:

[...]
Biên bản họp tổ Ngoại Ngữ năm học 2023 – 2024

Biên bản họp tổ Ngoại Ngữ năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Biên bản bình xét thi đua cuối năm Biên bản họp tổ tháng 05 lần 1 Biên bản họp tổ tháng 04 lần 2 Biên bản họp tổ tháng 04 lần 1 Biên bản họp tổ tháng 03 lần 2 Biên bản họp tổ tháng 03 lần 1 Biên bản họp tổ tháng 02 lần 2 Biên bản họp tổ tháng 02 lần 1 Biên bản họp tổ tháng [...]
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG NĂM HỌC 2023 – 2024

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2023 – 2024

KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch hoạt động hàng tháng tổ ngoại ngữ năm học 2023 – 2024

Kế hoạch hoạt động hàng tháng tổ ngoại ngữ năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

  Kế hoạch tháng 5 năm học 2023 – 2024 Kế hoạch tháng 4 lần 2 năm học 2023 – 2024 Kế hoạch tháng 4 lần 1 năm học 2023 – 2024 Kế hoạch tháng 3 lần 2 năm học 2023 – 2024 Kế hoạch tháng 03 lần 1 năm học 2023 – 2024 Kế hoạch tháng 02 lần 2 năm học 2023 – 2024 Kế hoạch T02 lần [...]
Phụ lục 1 công văn 5512- Tổ Ngoại Ngữ (2023 – 2024)

Phụ lục 1 công văn 5512- Tổ Ngoại Ngữ (2023 – 2024)

Lượt xem:

[...]
Bảo vệ: KẾ HOẠCH TỔ NGOẠI NGỮ – ÂM NHẠC – MỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2022-2023

Bảo vệ: KẾ HOẠCH TỔ NGOẠI NGỮ – ÂM NHẠC – MỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]