Link trả bài kiểm tra

Link trả bài kiểm tra

Lượt xem:

https://azota.vn/de-thi/k0s4xt?offline=9cc000 [...]
KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TIN HỌC 6, NĂM HỌC 2023-2024

KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TIN HỌC 6, NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Học sinh nháy đúp chuột vào đây: Vào thi  hoặc copy link sau dán vào trình duyệt: https://app.ninequiz.com/UE2D27CY Cú pháp đăng nhập: 6A1_Họ tên, ví dụ: 6A1_Trần Học Lực. [...]
Kiểm tra cuối kỳ 2 Tin học 7, năm học 2023-2024

Kiểm tra cuối kỳ 2 Tin học 7, năm học 2023-2024

Lượt xem:

Học sinh nháy đúp chuột vào đây: Vào thi  hoặc copy link sau dán vào trình duyệt: https://app.ninequiz.com/WE24AJSC Cú pháp đăng nhập: 7A1_Họ tên, ví dụ: 7A1_Trần Học Lực. [...]
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIN HỌC 9 T32

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIN HỌC 9 T32

Lượt xem:

Học sinh nháy đúp chuột vào đây: Vào thi  hoặc copy link sau dán vào trình duyệt: https://app.ninequiz.com/LF9NHJXA Cú pháp đăng nhập: 9A4_Họ tên ví dụ: 9A4_Trần Học Lực [...]
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIN HỌC 7 T32

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIN HỌC 7 T32

Lượt xem:

Học sinh nháy đúp chuột vào đây: Vào thi xem video hướng dẫn và làm bài thi. [...]
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIN HỌC 6 T32

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIN HỌC 6 T32

Lượt xem:

Học sinh nháy đúp chuột vào đây: Vào thi xem video hướng dẫn và làm bài thi. [...]
KIỂM TRA GIỮA KỲ 2, TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 9 NĂM HỌC 2023-2024

KIỂM TRA GIỮA KỲ 2, TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 9 NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Học sinh tham gia thi để máy tự chấm điểm, đăng nhập theo cú pháp (Lớp_Họ tên). Ví dụ: 9A4_Nguyễn Quang Hải; Nháy đúp chuột vào link để thi: https://app.ninequiz.com/03E61N9C thời gian trước 10h00 ngày 17/3/2024, chúc các em đạt kết quả cao! [...]
KIỂM TRA TIN HỌC 7 GIỮA HỌC KỲ 2, 2023-2024 TẤT CẢ KHỐI 7

KIỂM TRA TIN HỌC 7 GIỮA HỌC KỲ 2, 2023-2024 TẤT CẢ KHỐI 7

Lượt xem:

Học sinh tham gia thi để máy tự chấm điểm, đăng nhập theo cú pháp (Lớp_Họ tên). Ví dụ: 7A1_Nguyễn Quang Hải; Nháy đúp chuột vào link để thi: https://app.ninequiz.com/YLYCJ8RF thời gian trước 10h00 ngày 18/3/2024, chúc các em đạt kết quả cao! [...]
KIỂM TRA TIN HỌC 6 GIỮA HỌC KỲ 2 2023-2024 TẤT CẢ KHỐI 6

KIỂM TRA TIN HỌC 6 GIỮA HỌC KỲ 2 2023-2024 TẤT CẢ KHỐI 6

Lượt xem:

Học sinh tham gia thi để máy tự chấm điểm, đăng nhập theo cú pháp (Lớp_Họ tên). Ví dụ: 6A1_Nguyễn Quang Hải. Nháy đúp chuột vào link để thi: https://app.ninequiz.com/ESMY7TUQ thời gian trước 10h00 ngày 17/3/2024, chúc các em đạt kết quả cao! [...]
Kiểm tra Tin học 7 các lớp học kỳ 1 2023-2024

Kiểm tra Tin học 7 các lớp học kỳ 1 2023-2024

Lượt xem:

Học sinh tham gia thi để máy tự chấm điểm, đăng nhập theo cú pháp: Lớp Họ tên, ví dụ: 7A1  Nguyễn Quang Hải; Nháy đúp chuột vào link để thi https://ninequiz.com/Y6LEKGQ8 hoặc mã code [...]
Kiểm tra Tin học 9 lớp 9A4 9A5

Kiểm tra Tin học 9 lớp 9A4 9A5

Lượt xem:

Học sinh tham gia thi để máy tự chấm điểm, đăng nhập theo cú pháp: Lớp Họ tên, ví dụ: 9A1  Nguyễn Quang Hải https://ninequiz.com/XVSYXF5S hoặc quét mã code  [...]
Kiểm tra Điểm Tin học 6 tất cả các lớp

Kiểm tra Điểm Tin học 6 tất cả các lớp

Lượt xem:

Học sinh tham gia thi để máy tự chấm điểm, đăng nhập theo cú pháp: Lớp Họ tên, ví dụ: 6A1  Nguyễn Quang Hải; https://ninequiz.com/185EX7A3 hoặc quét mã Qr Code [...]
Trang 1 / 212 »