lịch lao động tuần 32

lịch lao động tuần 32

Lượt xem:

[...]
LỊCH LAO ĐỘNG

LỊCH LAO ĐỘNG

Lượt xem:

TUẦN 31 TUẦN 29 TUẦN 28 [...]
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC

Lượt xem:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO NĂM HỌC 2023-2024; PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO NĂM HỌC 2023-2024; PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO NĂM HỌC 2022-2023; PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GV-NV NĂM HỌC 2022-2023;   [...]
KẾ HOẠCH PHỔ CẬP GIÁO DỤC NĂM 2022

KẾ HOẠCH PHỔ CẬP GIÁO DỤC NĂM 2022

Lượt xem:

[...]
Bảo vệ: KIỂM TRA NỘI BỘ 2023-2024

Bảo vệ: KIỂM TRA NỘI BỘ 2023-2024

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]