Bảo vệ: DIỄN BIẾN SĨ SỐ HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

Bảo vệ: DIỄN BIẾN SĨ SỐ HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Lượt xem:

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông trong không khí vui tươi. Với nhiều tác phẩm xuất sắc thể hiện tình yêu quê hương đất nước và biển đảo Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh cuộc thi.   [...]