Chiều ngày 15/3/2023 trường THCS Nguyễn Du vinh dự chào mừng quý thầy cô cấp THCS trên địa bàn huyện về dự tiết sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài bài học”. Môn: Hoạt động trải nghiệm lớp 8 !

Lượt xem: