BÁO CÁO THỰC HIỆN KHAI THÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO THỰC HIỆN KHAI THÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH “CHUYỂN ĐỔI SỐ” CỦA ĐƠN VỊ

KẾ HOẠCH “CHUYỂN ĐỔI SỐ” CỦA ĐƠN VỊ

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UDCNTT NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UDCNTT NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

[...]
BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ

BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lượt xem:

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ [...]
CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Lượt xem:

[...]
QUY CHẾ LÀM VIỆC

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 612345 » ...Cuối »