ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN: Sinh, Sử, Địa, Tin học khối 6-9, Lý 6

Lượt xem:


Đề cương ôn tập các môn Sinh, Sử, Địa, Tin học khối 6-9, Lý 6 tại nhà thời gian nghỉ phòng chống dịch covid-19, đề nghị các em học sinh, quý phụ huynh theo dõi tải xuống, các em ôn tập đảm bảo.