ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN: Sinh, Sử, Địa, Tin học khối 6-9, Lý 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN: Sinh, Sử, Địa, Tin học khối 6-9, Lý 6

Lượt xem:

Đề cương ôn tập các môn Sinh, Sử, Địa, Tin học khối 6-9, Lý 6 tại nhà thời gian nghỉ phòng chống dịch covid-19, đề nghị các em học sinh, quý phụ huynh theo dõi tải xuống, các em ôn tập đảm bảo. [...]
Đề cương ôn tập các môn văn hóa tại nhà thời gian nghỉ phòng chống dịch covid-19

Đề cương ôn tập các môn văn hóa tại nhà thời gian nghỉ phòng chống dịch covid-19

Lượt xem:

Đề cương ôn tập các môn văn hóa tại nhà thời gian nghỉ phòng chống dịch covid-19, đề nghị các em học sinh, quý phụ huynh theo dõi tải xuống, các em ôn tập đảm bảo. [...]
Hình ảnh Đăng ký giờ dạy

Hình ảnh Đăng ký giờ dạy

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học [...]
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

[...]