Thực hiện Công văn số: 115/ PGD&ĐT, ngày 3 tháng 3 năm 2023 của Phòng Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức Lễ phát động Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Song. Hưởng ứng Ngày Sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2023 – 2024. Hôn nay ngày 15/04/2024 trường THCS Nguyễn Du tổ chức “Ngày hội đọc sách và văn hoá đọc năm 2023 – 2024.

Lượt xem: