HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI VẼ TRANH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN

Lượt xem:


Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp trong không khí vui tươi. Với nhiều tác phẩm xuất sắc. Dưới đây là một số hình ảnh cuộc thi.