Thảo luận ý kiến sơ đồ quy hoạch tổng thể trường THCS Nguyễn Du 02/12/2019

Lượt xem:


Thảo luận xin ý kiến sơ đồ quy hoạch tổng thể trường THCS Nguyễn Du 02/12/2019: Sơ đồ khuôn viên trường học và khu thể chất.