Link trả bài kiểm tra

Link trả bài kiểm tra

Lượt xem:

https://azota.vn/de-thi/k0s4xt?offline=9cc000 [...]
LINK ÔN TẬP HK2 TIN 8

LINK ÔN TẬP HK2 TIN 8

Lượt xem:

https://azota.vn/de-thi/gnfbvc [...]
Đề cương ôn tập môn vật lý cuối học kỳ 2

Đề cương ôn tập môn vật lý cuối học kỳ 2

Lượt xem:

[...]
KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TIN HỌC 6, NĂM HỌC 2023-2024

KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TIN HỌC 6, NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Học sinh nháy đúp chuột vào đây: Vào thi  hoặc copy link sau dán vào trình duyệt: https://app.ninequiz.com/UE2D27CY Cú pháp đăng nhập: 6A1_Họ tên, ví dụ: 6A1_Trần Học Lực. [...]
Kiểm tra cuối kỳ 2 Tin học 7, năm học 2023-2024

Kiểm tra cuối kỳ 2 Tin học 7, năm học 2023-2024

Lượt xem:

Học sinh nháy đúp chuột vào đây: Vào thi  hoặc copy link sau dán vào trình duyệt: https://app.ninequiz.com/WE24AJSC Cú pháp đăng nhập: 7A1_Họ tên, ví dụ: 7A1_Trần Học Lực. [...]
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIN HỌC 9 T32

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIN HỌC 9 T32

Lượt xem:

Học sinh nháy đúp chuột vào đây: Vào thi  hoặc copy link sau dán vào trình duyệt: https://app.ninequiz.com/LF9NHJXA Cú pháp đăng nhập: 9A4_Họ tên ví dụ: 9A4_Trần Học Lực [...]
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIN HỌC 7 T32

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIN HỌC 7 T32

Lượt xem:

Học sinh nháy đúp chuột vào đây: Vào thi xem video hướng dẫn và làm bài thi. [...]
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC 7

Lượt xem:

Nháy vào đây: Đề cương [...]
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIN HỌC 6 T32

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TIN HỌC 6 T32

Lượt xem:

Học sinh nháy đúp chuột vào đây: Vào thi xem video hướng dẫn và làm bài thi. [...]
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC 6

Lượt xem:

Nháy vào đây: Đề cương [...]
Trang 1 / 212 »